Αναζήτηση για:

Διαχείριση Κινδύνων

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε βιομηχανίες, εμπορικές, τεχνικές και τουριστικές επιχειρήσεις και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συντάσσονται εκθέσεις επιθεώρησης, γίνονται μελέτες Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων, σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και τεχνικούς συμβούλους των επιχειρήσεων. Παρέχεται εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, πυροπροστασίας, κινδύνων κλοπής, τρομοκρατικών ενεργειών, σεισμών ή άλλων θεομηνιών. Σε συνεργασία με τους τεχνικούς ασφαλείας των εργοστασίων συντάσσονται σχέδια έκτακτης ανάγκης, οργανώνονται ασκήσεις με συγκεκριμένα σενάρια και γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και χρόνων απόκρισης.

Όσον αφορά την πρόληψη κινδύνων από βλάβες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,  χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές που στηρίζονται στις εφαρμογές της υπέρυθρης ακτινοβολίας.   Εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη της τεχνολογίας στους τομείς ΄πρόληψη ζημιών’ και ’ελαχιστοποίηση κόστους αποκατάστασης΄ και στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό – θερμοκάμερα με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια μέτρησης (0,01°C).  Με τη θερμογράφηση μπορεί να ελεγχθεί με εξαιρετική ακρίβεια η θερμομόνωση των κατασκευών, να εντοπιστούν διαρροές σε εντοιχισμένα ή ενδοδαπέδια υδραυλικά δίκτυα, να ελεγχθεί η λειτουργία ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρικών πινάκων, γραμμών, κινητήρων), ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι έλεγχοι είναι εξαιρετικής ακριβείας και δεν απαιτείται η διακοπή λειτουργίας του ελεγχόμενου εξοπλισμού.  Από την πλευρά του ασφαλιστή αλλά και του χρήστη, η θερμογράφηση είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο πρόληψης ζημιών, ενώ σε περίπτωση ζημιάς (πχ διαρροή υδραυλικών δικτύων) βοηθά στον εντοπισμό του σημείου διαρροής, οπότε στο σημαντικό περιορισμό του κόστους αποκατάστασης.