Αναζήτηση για:

Οι πελάτες μας

Η ΤΕΧΝΟΓΚΡΟΥΠ ΕΠΕ από το 1992 παρέχει υπηρεσίες σε πλήθος κρατικών και ιδιωτικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες, καθώς επίσης και σε πλήθος βιομηχανιών, τεχνικών εταιριών, εμπορικών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Έχουν διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνες και έχουν συνταχθεί εκθέσεις για πλήθος ζημιών από φωτιά ή κλοπή σε πλήθος βιομηχανικών, εμπορικών και απλών κινδύνων, από πλημμύρες, σεισμούς, ζημίες σε ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, κλπ. Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις επιχειρήσεις – πελάτες μας.

COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ Ασφαλιστική εταιρία CROMAR ΕΠΕ/LLOYD’S Ασφαλιστική
EUROSTAR EAEAZ Ασφαλιστική ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Ασφαλιστική
GENERAL UNION ΑΕΓΑ Ασφαλιστική DEMCO INSURANCE LIMITED Ασφαλιστική
GENERALI HELLAS AEAZ Ασφαλιστική εταιρία ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δημόσια Υπηρεσία
INTERAMERICAN EEAZ AE Ασφαλιστική εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε Ύδρευση – Αποχέτευση
ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφαλιστική εταιρία BABYLAND AE Εμπόριο παιχνιδιών
PERSONAL INS ΑΕΓΑ Ασφαλιστική εταιρία SΗΕLMAN  ΑΕ Βιομηχανία ξύλου
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕ Ασφαλιστική εταιρία Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ Ασφαλιστική εταιρία ΔΕΠ / ΕΚΟ – ΕΛΔΑ Βιομηχανία πετρελαιοειδών
EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ Ασφαλιστική εταιρία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε. Κλωστ/ργία
ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ Ασφαλιστική εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία πλαστικών
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ Ασφαλιστική εταιρία ATHENS HILTON Ξενοδοχειακή  επιχείρηση
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ Ασφαλιστική εταιρία DIVANI CARAVEL Ξενοδοχειακή επιχείρηση
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ Ασφαλιστική εταιρία ALTER CHANNEL Τηλεοπτικές επιχειρήσεις
PROTON ΑΑΕ Ασφαλιστική εταιρία MEGA CHANNEL Τηλεοπτικές επιχειρήσεις
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΝΕΤΑ ΑΕΓΑ Ασφαλιστική εταιρία ΑΝΤΕΝΝΑ Τηλεοπτικές επιχειρήσεις
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ Ασφαλιστική εταιρία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εταιρία διαχείρισης