Επικαιρότητα

 

Αναζήτηση για:

 

Επικοινωνία

Παπανικολή 40, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ: 210 6851161, 210 6851987
fax: 210 6851845
email: office@technogroup.gr

 

Πραγματογνώμονες – Η Εταιρία

Το 1992 ιδρύσαμε την ΤΕΧΝΟΓΚΡΟΥΠ επε με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από έμπειρους πραγματογνώμονες στους τομείς Εκτίμηση – Διακανονισμός Ζημιών, Επιθεώρηση κινδύνων, Εκτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Οι πραγματογνωμονες της εταιρείας μας, είναι επιστημονικά καταρτισμένοι και αποτελούν τη βάση για το σωστό και αποτελεσματικό χειρισμό των υποθέσεων που χειριζόμαστε. Επιπλέον, η διαρκής επιμόρφωση στην εξέλιξη των τεχνολογιών καθώς και η συμμετοχή μας σε εξειδικευμένα σεμινάρια ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών αποτελεί προτεραιότητά μας.

Οι πραγματογνώμονες μηχανικοί της ΤΕΧΝΟΓΚΡΟΥΠ επε προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη φάση εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, με στόχο την ποιοτική επισκευή, τον περιορισμό του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης προς το κοινό συμφέρον των εμπλεκομένων μερών.

Στους συνεργάτες και πελάτες μας προσφέρουμε υπηρεσίες στους τομείς πραγματογνωμοσύνης, διαχείρισης ζημιών και διαχείρισης κινδύνων. Οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, την τεχνική και επιστημονική τους πληρότητα, την καινοτομία, την αμεσότητα και το ανταγωνιστικό τους κόστος.

Στηρίζουμε τις δραστηριότητές σας στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες με απόλυτη επιτυχία. Η έδρα της εταιρίας μας είναι στο Χαλάνδρι του Ν. Αττικής ενώ παράλληλα διατηρούμε γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λάρισα.